. …योग र यसका अंग-३

ओ३म्.. …

योग र यसका अंग-३

(घ) ब्रह्मचर्य: –
==============
गुप्त-इन्द्रियहरुको संयम गर्नु ब्रह्मचर्य नामक चौथो यम हो।
व्यास भाष्य:- ब्रह्मचर्यं गुप्तेन्द्रियस्योपस्थस्य संयमः।
कामवासनालाई उत्तेजित गर्ने खालको खान-पान, दृश्य, श्रव्य, शृङ्गारादि बाट सर्वथा बच्दै वीर्य रक्षा गर्नु र ईश्वर प्राप्तिको मार्गमा एकचित्त हुनु नै ब्रह्मचर्य हो।

(ङ) अपरिग्रह:-
==============
विषय (संसार) को बन्धनका कारण धनादि भोग्य पदार्थहरुको अनावश्यक आर्जन (संग्रह) गर्नुमा दोष, रक्षण (संग्रह) गरिएकोलाई रक्षा गर्नुमा दोष, क्षय अर्थात् उनको नाश हुनुमा दोष, संग अर्थात् उनमा आसक्त हुनुमा र हिंसा (समस्त प्राणिहरुको पिडा) मा दोष देखिनाले यी भोग्य पदार्थहरु संग्रह नगर्नु नै ‘अपरिग्रह’ हो। यो पाँचौ यम हो।
व्यास भाष्य:- विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसंगहिंसादोषदर्शनादस्वीकरणमपरिग्रह इत्येते यमाः।।

अनावश्यक धन संग्रह गर्नुमा के के दुःख हुन्छ, एक कविको विश्लेषणः
अर्थानामर्जने दुःखमर्जितानाञ्च रक्षणे।
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान् कष्टसंश्रयान्।।
अर्थः- धन संचय गर्नमा विविध किसिमको दुःख र त्यसको रक्षा गर्नमा पनि दुःख। आँखा झिम्काउ, कसैले उडाएर लैजाने डर। आँखा खुला राखौं, कसैले धुलो हालेर ठगेर लैजाने डर, धन आए पनि दुःख र गए पनि दुःख। धिक्कार छ यस्तो धनलाई।

यस संसारमा बाँच्नको लागि त सांसारिक पदार्थहरुको परमावश्यकता छ, तर यी साधनहरु साध्य कदापि बन्न दिनु हुन्न र यसमा आसक्ति पनि हुनुहुन्न। यसमा लोभादि वृत्तिहरु जागृत हुन्छन्। यसको वशीभूत भएर मनुष्य अनावश्यक पदार्थहरुको संग्रह गर्नमा लाग्छ। विलासी वस्त्र र महल बाट बच्नु पर्दछ। (मनसि च परितुष्टे को अर्थवान् को दरिद्रः) शृंगार बाट बच्नु पर्दछ। योगाभ्यासी पुरुषले परिग्रह वृत्तिलाई सर्वथा त्याग गर्नु पर्दछ।

अहिंसादि पाँच यमहरुको बहाना:
==================

“जातिदेशकालसमयानविच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् ।।” (योगदर्शन–२.३१)

अर्थ:- यी (अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य र अपरिग्रह) पाँच यम जाति (पशु-पंक्षी तथा मनुष्यादि), देश (स्थान विशेष), काल (तिथि आदि), समय (शिष्ट-परम्परा अथवा कर्त्तव्यको सीमाले बाँधिएको अर्थात् सर्वत्र, सर्वदा र सर्वथा गर्न योग्य) सर्वत्र प्रसिद्ध, सब मनुष्यहरुको लागि हितकारी महान् व्रत हो।
यहाँ अहिंसादि पाँच यमहरुलाई सार्वभौम महाव्रत भनिएको छ। अतः योगाभ्यासीले यी यमहरुको पालन जीवन पर्यन्त गर्नु पर्दछ।

जिब्रोको लोभमा फसेर नै मानिसले हिंसा गर्नको लागि अनेकौं बहाना बनाउँछ। कसैले भन्छन् कि मैले अण्डा खान्छु, अण्डा मांसाहारमा पर्दैन, यो  शाकाहार नै हो। कसैले म केवल माछा मात्र खान्छु, अन्य जीवहरुको हत्या गर्दैन भन्छन्।  कसैले भन्छन् मैले कुनै पवित्र-स्थलमा हत्या गर्दैन। कसैले मैले औंशी-पूर्णिमा या चाड-पर्वमा हत्या गर्दैन भन्दछन्, कसैले भन्छन् मैले केवल देवहरु (माता,पिता,आचार्य, ब्राह्मण आदि) को रक्षाको लागि मात्र हत्या गर्नेछु अन्य कार्यको लागि हैन।
यी सब जाति, देश, काल, समयको सीमाले बाँधिएका छन्। वस्तुतः हिंसा त हिंसा नै हुन्छ। योग-साधकहरुको लागि सर्वथा प्रतिबन्धित छ।

यम योगीको जग हो। यसैमा योगको भवन अडिएको छ। यसको पालन अवश्य गर्नु पर्छ; यदि साधनामा अघि बढ्ने हो भने।

(२) नियम:
========

योगको दोस्रो अङ्ग नियम हो। नियम पनि पाँच प्रकारका हुन्छन् ति हुन् (क) शौच, (ख)  संतोष, (ग) तप, (घ)  स्वाध्याय र (ङ)  ईश्वरप्रणिधान।
तद्यथा “शौचसंतोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः” (योगदर्शन: २/३२)

(क) शौच:
=============
प्रथम नियम शौच हो। यसको अभिप्राय शरीर, मन र बुद्धिको पवित्रता हो। पवित्रता दुई किसिमको हुन्छ- बाह्य र आन्तरिक। बाहिरी पवित्रता स्नानादिले आउँछ। पवित्र खाद्य पदार्थको सेवन र अपवित्र खाद्य पदार्थलाई त्याग गर्नाले यो पवित्रता कायम रहन्छ। आन्तरिक पवित्रता दुई तरिकाले हुन्छ। शौच (मल-मूत्र त्याग) बाट शारीरिक पवित्रता र अर्को मानसिक पवित्रता- मनको मलिनता हटाउनु, अविद्या र मिथ्याज्ञानले उत्पन्न राग, द्वेषादि मलहरुलाई यथार्थ ज्ञानले धुनु।
मनुस्मृति (५/१०९) को प्रमाणः-
“अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति।।”

अर्थात्, स्नान बाट शरीर, सत्य बाट मन, विद्या तथा तप बाट आत्मा र ज्ञान बाट बुद्धि शुद्ध हुन्छ।

व्यास भाष्यः- “तत्र शौचं मृज्जलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम्। आभ्यन्तरञ्चित्तमलानामाक्षालनम्।”

(ख) सन्तोष:
=========
दोस्रो नियम संतोष (लोभरहित वृत्ति) हो। जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक साधनहरु भन्दा अधिक साधन ग्रहण गर्ने इच्छा नगर्नु संतोष हो:-

“संतोषः संनिहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा।” (योग. २/३२ भाष्य)

 (ग) तप:
=======
तेस्रो नियम तप हो। द्वन्द्व सहन गर्नु, अर्थात् भोक-प्यास, सर्दी-गर्मी, उठ्ने-बस्ने अभ्यास, काष्ठमौन-आकारमौन (इशाराले तथा बाणी द्वारा पनि आफ्नो भाव प्रकट नगर्नु तर इशाराले भाव प्रकट गर्नु आकारमौन हो)। काष्ठमौन र आकारमौन यी दुई द्वन्द्व हुन्, यिनलाई सहन गर्न सक्नु नै तप हो। यिनका अतिरिक्त व्रत पनि तप अन्तर्गत नै आउँछन् जस्तै:- कृच्छ्रव्रत, चान्द्रायण व्रत और सान्तपनादि।

“गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्।
एक रात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम्।।”
(मनु स्मृति ११/२१२)

अर्थात् गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घीउ र कुशाको जललाई मिलाएर एक-एक दिन छोडेर खानु सांतपन कृच्छ्रव्रत हुन्छ।
यी व्रतको यथायोग्य (शरीरको अनुकूलता अनुसार पालन गर्नु पर्दछ।
व्यास भाष्यः “तपो द्वन्द्वसहनम्। द्वन्द्व च जिघत्सापिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठमौनाकारमौने च। व्रतानि चैषां यथायोगं कृच्छ्रचान्द्रायणसांतपनादीनि।”

(घ) स्वाध्याय:

==============

मोक्षको उपदेश दिने योगदर्शनादि शास्त्रहरुको अध्ययन गर्नु र प्रणव (ओ३म्) को जप गर्नु स्वाध्याय हो (स्वाध्यायो मोक्षशास्त्राणामध्ययनं प्रणवजपो वा।)

(ङ) ईश्वर प्रणिधान:

ईश्वर प्रति समर्पणको भाव हुनु, आँफू र आफ्नो समस्त कार्यलाई परमपिता, परमगुरु परमात्मामा अर्पण गरिदिनु ईश्वर प्रणिधान हो। यस प्रकारको  अनुष्ठान तथा यस्तो भावनाले ईश्वर प्रति भक्ति भाव जागृत हुन्छ तथा बाह्य व्यवहार बाट चित्त हटीरहन्छ।
“ईश्वरप्रणिधानं तस्मिन्परमगुरौ सर्वकर्मार्पणम्।

जीवन्मुक्त योगी पुरुष चाहे शैय्या अथवा आसनमा स्थित होस्, चाहे मार्गमा गैरहेको होस् ऊ ईश्वरप्रणिधान द्वारा स्वरूपमा नै स्थित हुन्छ। उसका समस्त संशय, अज्ञान हिंसादि नष्ट भैसकेका हुन्छन् र त्यो योगीले संसारको बीज रुपी अविद्यादि क्लेशहरु तथा अविद्याजन्य संस्कारहरुलाई नाश गर्दै नित्य योगाभ्यास गर्दै अमृतभोग (मोक्षको आनन्द) को अधिकारी बन्छ।

क्रमशः….

…योग र यसका अंग-२

ओ३म्..

…योग र यसका अंग-२

१- यम: –
==========

योग-मार्गको पथिकको लागि यम प्रथम सोपान हो। यमलाई महाव्रत भनिएको छ (जाति-महाव्रतम्)। यो यम जाति, देश, कालको सीमाले नबाँधिने सार्वभौम मानवको उन्नतिको मूल व्रत हो।
यम शब्द वास्तवमा एक शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द भएता पनि यसले आफ्नो मूल धात्वर्थलाई साथमा लिएको छ। “यमु उपरमे” धातु बाट यम शब्द बनेको छ, जसको अर्थ आफ्नो चित्तवृत्तिलाई बाह्य विषयहरु बाट रोकेर नियन्त्रित गर्नु र समाधि सिद्धिको लागि अग्रसर हुनु हो। यमको मूलमा अहिंसा त्यसै गरि सबको मूल हो, जसरि अविद्या सब क्लेशहरुको मूल हो। अहिंसाको विरोधी शब्द हिंसा हो। हिंसामा मनुष्य स्वार्थवश प्रवृत्त हुन्छ त्यसको पूर्तिको लागि असत्यभाषण,चोरी, परिग्रहादि कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ। हिंसाको कारण वैर-भावना हो, यो पनि स्वार्थवश नै हुन्छ। अतः स्वार्थी व्यक्ति योगी कदापि बन्न सक्दैन। स्वार्थको त्याग गर्नु अत्यावश्यक छ।

यम पाँच प्रकारका हुन्छन्:–
(क) अहिंसा, (ख) सत्य, (ग) अस्तेय, (घ) ब्रह्मचर्य र (ङ) अपरिग्रह।
“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः।।” (योगदर्शन: २/३०)।।

(क) अहिँसा:

=============
अहिंसाका बारेमा महर्षि वेदव्यासले लेखेका छन्- यी पाँच यममा अहिंसाका लक्षण छन्: सर्वथा सब प्रकारले शरीर, वाणी र मनले सर्वदा सब कालमा पीडा दिने भावना त्याग गर्नु अथवा वैर-भाव नराख्नु। शेष चार यम अहिंसामा नै आश्रित छन् अर्थात् बिना अहिंसा यमको सिद्धि हुन सक्दैन। अहिंसाको सिद्धि गर्नु नै मुख्य उद्देश्य हो। अहिंसालाई निर्दोष बनाउनु अर्थात् शुद्ध-स्वरूप बन्नको लागि यम-नियमादि ग्रहण गरिन्छ:-

“तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। 
उत्तरे च यमनियमास्तन्मूलास्तत्सिद्धिपरतयैव तत्प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यन्ते। 
तदवदातरूपकरणायैवोपादीयन्ते।।” (व्यास भाष्य, योगदर्शन: २/३०)

अर्थात्, सब प्रकारले सब कालमा प्राणिमात्रलाई दुःख नदिनु अहिंसा हो। कुनै प्राणि प्रति द्रोह गर्नु, ईर्ष्या गर्नु, क्रोध गर्नु आदि समस्त व्यवहार हिंसामूलक हुन्छन्। हिंसारत पुरुषलाई कहिले कहीं पनि शान्ति प्राप्त हुनसक्दैन।
मनु महाराजले भन्नुभएको छ: “नहि वैरेण वैराणि प्रशाम्यन्ति कदाचन
अर्थात्, वैर भावना राख्नाले शत्रुता कहिल्यै समाप्त हुन सक्दैन र वैरभावना मानसिक अशान्तिको मूल हो। त्यसैले योगाभ्यासीले हिंसावृत्तिलाई छोड्दिनु पर्छ। त्यसको व्यवहार यस प्रकारको हुनु पर्दछ:-

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् (योगदर्शन: १/३३)

अर्थात्, साधकले सदा सुखी र साधन-सम्पन्न व्यक्तिहरुका साथ मित्रताको भावना राखोस्, दुःखी व्यक्तिहरुका साथ दयाको भावना राखोस्, पुण्यात्माहरु र महापुरुषहरु प्रति हर्षको भावना राखोस्, अपुण्यात्मा(पापी) हरु प्रति उदासीनताको भावना राखोस्।

(ख) सत्य:-
==============
जुन पदार्थ जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै भन्नु, मान्नु र जान्नु सत्य हो। इन्द्रियहरुले जस्तो प्रत्यक्ष गरेको हो, अनुमानले जस्तो जानिएको हो र जस्तो अन्य बाट सुनिएको हो, त्यस्तै वाणी र मन हुनु सत्य हो र अन्य मनुष्यहरुमा आफ्नो ज्ञान पुर्याउनको लागि जुन वाणी बोलिएको हो, यदि त्यो गलत तथा भ्रान्ति उत्पन्न गर्ने र जस बाट सही या गलत केहि पनि बोध नहोस्, त्यस्तो वाणी नहुनु सत्य हो। त्यो सत्य वाणी सम्पूर्ण प्राणिहरुको उपकारको लागि होस्, प्राणिहरुलाई दुःख दिने खालको नहोस्। यदि अन्यलाई दुःख हुन्छ भने त्यो सत्य हैन। यस बाट अपुण्य नै हुन्छ। त्यसैले वाणीको परीक्षा (सोंच-विचार) गरेर प्राणिमात्रको लागि हितकारी सत्यवचन बोल्नु पर्दछ:-

सत्यं यथार्थे वाङ्मनसे। यथा दृष्टं यथा अनुमितं यथा श्रुतं तथा वाङ्मनश्चेति। परत्र स्वबोधसंक्रान्तये वागुक्ता, सा यदि न वञ्चिता भ्रान्ता वा प्रतिपत्तिवन्ध्या वा भवेदिति। एषा सर्वभूतोपकारार्थं प्रवता न भूतोपघाताय। यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघातपरैव स्यान्न सत्यं भवेत्पापमेव भवेत्तेन पुण्याभासेन पुण्यप्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्। तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहितं सत्यं ब्रूयात्।

अर्थ: जस्तो देख्यो, सुन्यो, तथा जानियो त्यस्तै मन तथा वाणीले व्यवहार गर्नु सत्य हो। छल-कपट पूर्ण वाणीको व्यवहार कदापि गर्नु हुँदैन। यस्तो वाणी कदापि नबोल्नु जस्बाट अन्यलाई चोट पुगोस् या दुःख होस्। अरु कसैको हानि आफ्नो वाणीले कदापि नगर्नु। पूर्णतया परीक्षा गरेर वाणीको प्रयोग गरौँ।

 (ग) अस्तेय: –

शास्त्रोक्त विधान विरुद्ध अर्काको द्रव्य ग्रहण गर्नु स्तेय (चोरी) हो, यसको प्रतिषेध (अभाव) हुनु तथा अस्पृहारूप-अर्काको द्रव्य ग्रहण गर्ने इच्छा पनि नगर्नुलाई अस्तेय भनिन्छ; यो तेस्रो यम हो।
व्यास भाष्यः- स्तेयमशास्त्रपूर्वकं द्रव्याणां परतः स्वीकरणं, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति।

चोरी नगर्नु अस्तेय हो। अर्काको कुनै पनि वस्तु बिना अनुमति लिनु र त्यसको प्रयोग गर्नु चोरी हो। शास्त्र-विरुद्ध ढंगले कसैको वस्तु हस्तगत गर्नु चोरी हो। मानसिक चोरी पनि हुन्छ । जस्त्सै – अर्काको वस्तु ग्रहण गर्ने लालसा पनि चोरी हो। अतः साधकले यस्तो दुष्प्रवृत्तिलाई सदा सर्वथा त्याग गर्नु पर्दछ।

क्रमशः…

राष्ट्र निर्माता : स्वामी दयानन्द सरस्वती:- हरिकिशोर

विश्व में जिन महापुरुषों ने इस धरा को धन्य किया, उनमें स्वामी दयानन्द सरस्वती का स्थान बहुत ऊँचा है। सामान्यतया लोग उन्हें समाज-सुधारक के रूप में ही याद करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उनका व्यक्तित्व बहु-आयामी था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया। उस युग में स्वतन्त्रता, स्वराज्य और जनतान्त्रिक व्यवस्था की बात करने वाले तो वे सर्वप्रथम और एकमात्र महापुरुष थे। इसी कारण महात्मा गाँधी ने निम्रलिखित शब्दों में उनका योगदान स्वीकार किया-‘‘जनता से सम्पर्क, सत्य, अहिंसा, जन-जागरण, लोकतन्त्र, स्वदेशी-प्रचार, हिंदी, गोरक्षा, स्त्री-उद्धार, शराब-बंदी, ब्रह्मचर्य, पंचायत, सदाचार, देश-उत्थान के जिस-जिस रचनात्मक क्षेत्र में मैंने कदम बढ़ाए, वहाँ दयानन्द के पहले से ही आगे बढ़े कदमों ने मेरा मार्गदर्शन किया।’’ सत्य को सत्य कहना और असत्य को असत्य कहना महापुरुषों का चरित्र होता हैं। स्वामी जी का उद्देश्य मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना (मनुर्भव) था, इसलिए उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित पाख्ंाड, आडम्बर, अत्याचार, शत्रुता, मार-काट को रोकने का साहसिक कार्य किया।

भारत में राष्ट्रीयता का उदय दो शब्दों से संभव हो सका-एक बंकिमचन्द्र चटर्जी का ‘वन्दे मातरम्’, दूसरा स्वामी दयानन्द का ‘स्वराज्य’। आज की राजनैतिक स्वतन्त्रता इन्हीं शब्दों के कारण मिली है। महर्षि दयानन्द का समस्त चिंतन राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहा। एक भाषा, एक धर्म और एक राष्ट्र के लिए दयानन्द ने अथक परिश्रम किया था। स्वयं गुजराती होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखा। भारतीय नवजागरण के आन्दोलन में स्वामी दयानन्द की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही।

स्वामी जी ने अपने समय में एकता स्थापित करने के लिए तीन ऐसे कार्य किये, जिन्हें इतिहास में उचित स्थान न मिल सका। प्रथम, हरिद्वार कुम्भ मेले में संन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे, ताकि मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सके, परन्तु संन्यासीगण अपने स्वार्थों, अखाड़ों की परम्पराओं और व्यवहारों के कारण स्वामीजी के विचारों से सहमत न हो सके। दूसरा, शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना, ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य को त्यागा जा सके, परन्तु विद्वानों का अहंकार और रोजी-रोटी का लालच इस प्रयास में बाधा बना। स्वामीजी का यह मानना था कि विद्वानों के संगठित होते ही राष्ट्र जीवित हो उठेगा। तीसरा, सन् १८७७ ई. में हुए दिल्ली दरबार के समय समाज-सुधारकों (सर सय्यद अहमद खाँ, केशवचन्द्र सेन आदि) को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज-सुधार किया जाए, परन्तु समाज-सुधारक कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम न बना सके।

स्वामी जी चाहते थे कि धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए संन्यासी, विद्वान् एवं सुधारक मिलकर कार्य करें। संन्यासियों, विद्वानों और समाज-सुधारकों से मिलकर भी अच्छे परिणाम न मिले तो स्वामी जी ने सीधे जनता से लोक-सम्पर्क करना प्रारम्भ कर दिया। उनके प्रवचन एवं उपदेशों से जनता जाग्रत हो गयी। जो काम संन्यासी, विद्वान् और सुधारक न कर सके, वह काम जनता ने अपने हाथ में ले लिया। स्वामी दयानन्द की सफलता लोक-सम्पर्क के कारण संभव हो सकी। किसानों को राजाओं का राजा कहने वाले दयानन्द जन सामान्य के हृदय में स्थान बना गए।

भारतीय इतिहास में १९ वीं शताब्दी का समय पुनर्जागरण का काल माना जाता है। दयानन्द इसी काल के ऐसे महापुरुष हैं, जिन्होंने धर्म, समाज, संस्कृति तथा राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में नवचेतना का संचार किया। नवजागरण काल का नेतृत्व उन्होंने भारतीय तत्त्व चिंतन तथा वैदिक-दर्शन के आधार पर किया। स्वामी दयानन्द आधुनिक युग के प्रकांड विद्वान् तथा महान् ऋषि थे। वेदों क ा हिंदी में भाष्य करने का महान् श्रेय स्वामीजी को जाता है।

वे वेद-शास्त्रों के गंभीर विद्वान्, महान् समाज सुधारक, राष्ट्रवादी और प्रगतिशील चिन्तक होने के साथ-साथ अपने समय के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। १९ वीं शताब्दी के उत्तराद्र्ध में उन्होंने विशाल साहित्य का सृजन किया। उनका गद्य संस्कृतमय है जिसमें ओज, हास्य एवं व्यंग्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। उनका मानना था ‘हितेन सह सहितं, तस्य भाव: साहित्यं’ अर्थात् साहित्य के भीतर हित की भावना प्रबल होती है, इसलिए उन्होंने अपने लेखन और प्रवचन में प्राणी मात्र का हित सर्वोपरि रखा। उन्होंने हिंदी को फारसी सहित विदेशी भाषाओं के प्रभाव से मुक्त कर संस्कृत से जोड़ दिया, इससे हिंदी सशक्त एवं नए शब्दों की जननी बन सकी। हिंदी के स्वरूप को साहित्यिक स्तर और स्थिरता प्रदान करना स्वामीजी का अद्भुत कार्य था।

ऋषि दयानन्द ने प्राचीन, किन्तु जो हिंदी भाषा में नहीं थे, ऐसे शब्दों का प्रचलन किया-जैसे आर्य, आर्यावर्त, आर्यभाषा तथा नमस्ते। सर्वप्रथम स्वामी जी ने ‘नमस्ते’ का शब्दरत्न भारतीय समाज को दिया, जो आज भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन चुका है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी रचना ‘भारत भारती’ में तो ऋषि दयानन्द के सभी सुधारों का प्रबल समर्थन किया है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और छायावादी युग के हिंदी साहित्य में दयानन्द की सुधारवादी भावना का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। स्वामी जी का समस्त साहित्य समाजवाद, राष्ट्रवाद, मानववाद, यथार्थवाद और सुधारवाद से पूर्ण है।

स्वामीजी ने उच्च कोटि के ग्रन्थ लिखे, जो मानव मात्र के लिए सदैव उपयोगी रहेंगे। इनमें प्रमुख हैं-संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, आर्याभिविनय, वेद-भाष्य का नमूना, चतुर्वेद विषय सूची, यजुर्वेद भाष्य, आर्योद्देश्यरत्नमाला, व्यवहारभानु, गोकरुणानिधि, संस्कृत वाक्य प्रबोध, वर्णोच्चारण शिक्षा, अष्टाध्यायी भाष्य, वेदांग प्रकाश…..आदि। स्वामी जी की सर्वोत्तम कृति है ‘सत्यार्थप्रकाश’, जिसे क्रन्तिकारियों की गीता भी कहा गया। अंडमान की सेल्युलर जेल (कालापानी) से लेकर विदेशी जेलों तक में बंद हमारे देशभक्त क्रान्तिकारी इस ग्रन्थ से मार्गदर्शन पाते रहे। यह पुस्तक जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के स्थिर एवं सकारात्मक समाधान खोजने में सहायक सिद्ध हुई है।

स्वामीजी की स्पष्ट घोषणाएँ

सब मनुष्य आर्य (श्रेष्ठ) हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, अत: वेदों की ओर लौट चलो। ईश्वर निराकार और सर्वशक्तिमान है। श्रेष्ठ कर्म, परोपकार तथा योगाभ्यास से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मूर्तिपूजा वेद-विरुद्ध है, जो भारत की पराधीनता का कारण भी बनी। जन्मजात जाति-व्यवस्था गलत, परन्तु कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था उचित है। कोई वर्ण ऊँचा या नीचा नहीं है, अपितु सारे वर्ण समान हैं। स्त्री, शूद्रों सहित सभी को वेद पढऩे-पढ़ाने का अधिकार स्वयं वेद देता है-यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। (यजुर्वेद) स्वराज्य सर्वोत्तम होता है। विदेशी राजा हमारे ऊपर कभी शासन ना करें। हिंदी द्वारा सम्पूर्ण भारत को एकसूत्र में पिरोया जा सकता है। गणित ज्योतिष सत्य लेकिन फलित ज्योतिष असत्य है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। अपनी भाषा, संस्कृति और भारतीयता पर गर्व होना चाहिए। संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है। मनुर्भव अर्थात् मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनना चाहिए।

स्वामी जी के योगदान को देश-विदेश के महापुरुषों ने अलग-अलग रूप में देखा। जहाँ लोकमान्य तिलक उन्हें ‘स्वराज्य का प्रथम संदेशवाहक’ मानते हैं, वहीं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ‘भारत का निर्माता’। लाला लाजपत राय ‘पिता तुल्य’ दयानन्द के उपकारों का अनुभव करते हैं तो सरदार पटेल ‘भारत की स्वतन्त्रता की नींव’ रखने वाले दयानन्द को उसका पूरा श्रेय देते हैं। पट्टाभि सीतारमैय्या को वे राष्ट्र-पितामह लगे, मैडम ब्लेवेट्स्की को ‘आदि शंकराचार्य के बाद बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहारक’, परन्तु बिपिनचन्द्र पाल को तो वे ‘स्वतन्त्रता के देवता तथा शान्ति के राजकुमार’ प्रतीत हुए। जब स्वामी जी ने ‘भारत भारतीयों के लिए’ की घोषणा की तो श्रीमती एनी बेसेन्ट को ऐसी घोषणा करने वाला प्रथम व्यक्ति मिल गया। फ्रैंच लेखक रोमा रोलां ने ‘राष्ट्रीय भावना और जन-जागृति को क्रियात्मक रूप देने में’ स्वामी दयानन्द को सदैव प्रयत्नशील पाया। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने हृदय के भाव व्यक्त करते हुए कहा- ‘मेरा सादर प्रणाम हो उस महान् गुरु दयानन्द को, जिसकी दृष्टि ने भारत के इतिहास में सत्य और एकता को देखा’। सर सैयद अहमद खाँ के लिए ‘वे ऐसे व्यक्ति थे, जिनका अन्य मतावलम्बी भी सम्मान करते थे’। कस्तूरी बाई इससे भी एक कदम आगे बढक़र, उन्हें आर्यसमाजियों के लिए ही नहीं वरन सारी दुनिया के लिए पूज्य मानती रहीं। सद्गुरुशरण अवस्थी मानते हैं कि ‘सामाजिक, दार्शनिक तथा राजनैतिक विषयों पर सबसे पहले स्वामी जी की लेखनी खुली।’  प्रो. हरिदत्त वेदालंकार हिंदी सेवा की दृष्टि से स्वामी दयानन्द का स्थान ‘सर्वप्रथम’ मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु प्रभाकर, मुंशी प्रेमचन्द, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ और पंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे पूज्य विद्वान् लेखक दयानन्द के सुधारवादी और प्रगतिवादी विचारों से ऊर्जा लेकर साहित्य सेवा में जुटे रहे। डॉ. रघुवंश के अनुसार कुछ समन्वयवादियों और अंतर्राष्ट्रवादियों ने दयानन्द को कट्टरपंथी और ख्ंाडन-मंडन करने वाले सुधारक के रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि उनके जैसा उदार मानवतावादी नेता दूसरा नहीं रहा है। यह दयानन्द की उदारता ही थी कि उनके अनुयायी स्वामी श्रद्धानन्द दिल्ली की जामा मस्जिद में ‘त्वं हि न: पिता वसो त्वं माता’…. इस वेद मन्त्र का उच्चारण कर सके और मुस्लिम विद्वान् गुरुकुल काँगड़ी की यज्ञशाला के पास नमाज़ पढ़ सके।

जीवन में दो पक्ष होते हैं-सत्य एवं स्वार्थ। दयानन्द सत्य के साथ और सत्य दयानन्द के साथ था। वे अपनी ‘विजय’ के लिए नहीं, अपितु सत्य की स्थापना के लिए तत्पर रहे। उनकी कठोरता बुराइयों को नष्ट करने के लिए थी। जिस प्रकार एक सच्चा डॉक्टर मरीज को स्वस्थ रखने के लिए कठोर किन्तु उचित निर्णय लेता है, उसी प्रकार दयानन्द भी सत्य के मंडन के लिए असत्य का खंडन अनिवार्य समझते थे। मानव मात्र के उत्थान और राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले ऋषि दयानन्द के मंतव्य और उद्देश्य आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

योग र यसका अंग

ओ३म्..

 योग र यसका अंग:

========================

-प्रेम आर्य

दोहा, कतार बाट

योग शब्द संस्कृतको ‘युज्’ धातु बाट बनेको छ। पाणिनीको धातु पाठमा यसलाई तीन अर्थमा प्रयोग गरिएको छ-

युज्-समाधौ, युजिर्-योगे र युज्-संयमने।

यी तीन धातु बाट योग शब्दका तीन अर्थ आउँछन्:-

  • युज्-समाधौ धातु: अर्थात्, परमात्मामा एकाकार हुनु, यसको अर्थ समाधि संग छ अर्थात योगको अर्थ समाधि भयो।
  • युजिर्-योगे धातु: जसको अर्थ जोड्नु/जोडिनु हुन्छ। को संग ? परमात्मा संग जोडिनु। अर्थात्, यस धातुको अर्थ जोडिनु संग छ, यहां योगको अर्थ जोड्नु/ जोडिनु भयो।
  • युज्-संयमने धातु: यसमा युज धातुको अर्थ संयम संग छ जस अनुसार योगको अर्थ संयम भयो। लगभग सम्पूर्ण शास्त्रहरुमा योगको अर्थ यिनै तीन सन्दर्भहरुमा गर्ने गरिन्छ।

“योगः समाधिः। स च सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः।” (यो.द. व्यास भाष्य १/१)

योग समाधि हो र यो समाधि चित्तको सब क्षिप्तादि भूमिहरु (अवस्थाहरु) मा सिद्ध भएको चित्त (मन) को धर्म (गुण) हो।

मानव जीवनको लक्ष मोक्ष प्राप्ति हो, अर्थात् दुःखहरु बाट छुटेर परमानन्द प्राप्त गर्नु।
यिनै बिषयलाई लिएर महर्षि पतञ्जलिले दुःखी मानिसहरुको लागि दुःख बाट छुट्ने उपाय बताएका छन्। त्यसको आधार ‘योग’ हो।

योगका आठ अङ्ग छन्:

(१.) यम, (२.) नियम,  (३.) आसन, (४.) प्राणायाम, (५.) प्रत्याहार, (६.) धारणा, (७.) ध्यान,  (८.) समाधि।

“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो अष्टावङानि।।” (योगदर्शन-२/२९) ।।

प्रथम योगांग यम हो।

यमको अपरिहार्यता
==============

यम-नियमादिको पालन गर्दा यो अवश्य ध्यान राख्नु पर्दछ कि यमलाई छोडेर केवल नियमको पालन गर्नु बाह्य प्रदर्शन मात्र भएको हुनाले पतनको संभावना बनिरहन्छ। अतः यमको पालन नित्य गर्नु पर्दछ। महर्षि मनुको विचारमा –

यमान् सेवेत सततं न नियमान् केवलान् बुधः।
यमान् पतत्यकुर्वाणो नियमान् केवलान् भजन्।।
(मनु. ४/२०४)

अर्थात्, यमलाई छोडेर केवल नियम मात्र सेवन न गर्नु, किनकि यी दुवैको सेवन गर्ने गर। जसले यमको सेवन छोडेर केवल नियमको मात्र सेवन गर्दछ, त्यसको उन्नति हुँदैन र त्यो अधोगतिमा खसिरहन्छ।

क्रमशः….

शौर्य की ज्वाला “पद्मावती” भाग -२ : गौरव आर्य

पहला भाग यहाँ से पढ़े
(अगले भाग के लिए नीचे करें )

शौर्य की ज्वाला “पद्मावती” :गौरव आर्य

गतांक से आगे

 

राजा रतनसिंह और रानी पद्मिनी को लेकर “मलिक मुह्हमद जायसी” ने एक काव्य “पद्मावत” लिखा था, आज विरोध का कारण वही काव्य है

इतिहास के अभाव में लोगों ने “पद्मावत” को एतिहासिक पुस्तक मान लिया, परन्तु वह आजकल के किसी काल्पनिक उपन्यासों के जैसी है

रानी पद्मिनी के जोहर के लगभग २५० वर्ष पश्चात एक मुगल कवि द्वारा राजपूतों की शान बताकर कोई काव्य लिखना और उसे प्रमाणिक मानना हमारे शोधकर्ताओं के उदासीन रवैये को प्रदर्शित करता है और आज पर्यन्त उसे प्रमाणिक मानकर उसका उपयोग लेना और फिल्मनिर्माता द्वारा उस पर फिल्म बनाना अत्यंत निराशाजनक है

जबकि उस काव्य में राजपूत मान मर्यादा, शान, रीतिरिवाज को नष्ट कर दिया गया हो

पद्मावत में क्या लिखा है –

 

जायसी ने काव्य “पद्मावत” तो बहुत विस्तृत लिखा है यहाँ सिमित दायरे में आपको बताते है:-

सिंहल देश के राजा गन्धर्वसेन की पुत्री का नाम पद्मिनी था, इस राजपुत्री को पक्षी पालने का शौक था ! उसके पक्षियों में एक हिरामन नाम का तोता था जो मनुष्यों की भाषा समझने और उसी में बोलने की कला में निपुण था

 

एक दिन तोते को एक व्याध ने पकड़ लिया और रुपयों के लालच में एक ब्राह्मण को बेच दिया, ब्राह्मण ने तोते को चितोडगढ़ के रावल रतनसिंह को भेंट कर दिया

 

तत्पश्चात रतनसिंह की रानी अपनी प्रशंसा कर रही थी तो तोते ने पद्मिनी के सोंदर्य का बखान किया,  जिसे सुन रतनसिंह उसे पाने के लिए अधीर हो गया और सिंहल देश (श्री लंका) पहुँच गया,  अकेला होने की वजह से युद्ध का विचार त्यागकर १२ वर्ष साधू के वेश में रहकर उसे पाने का बहुत प्रयास किया, एक दिन तोता रतनसिंह के चंगुल से छुटकर पद्मिनी के पास चला गया और रतनसिंह के बारे में बताया जिससे राजकुमारी उस पर मोहित हो गई एक दिन दोनों की भेंट होती है जहाँ रतनसिंह पद्मिनी का सोंदर्य देखकर मुर्छित हो जाता है, राजकुमारी के प्रेम को देखकर राजा गन्धर्वसेन राजकुमारी की इच्छाओं का सम्मान करता है और अंततः दोनों का विवाह हुआ और रतनसिंह पद्मिनी को लेकर चितोड़गढ़ आ गया

 

अब कहानी को दिलचस्प बनाने और उसे खिलजी से जोड़ने के लिए एक किरदार और जोड़ा

जायसी ने लिखा एक दिन “राघव चेतन” नाम का व्यक्ति रावल के दरबार में आया और नौकरी पर रखने की प्रार्थना की जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया, थोड़े समय पश्चात रावल को ज्ञात हुआ की राघव चेतन जादू टोना जानता है तो रावल ने उसे बाहर निकाल दिया, रानी पद्मिनी को उस पर तरस आता है तो वह स्वयं उसकी सहायता के लिए पेसे देती है, उस समय राघव रानी को देखता है और वह रानी के सोंदर्य का दीवाना हो जाता है, राघव ने रावल रतनसिंह से बदले की भावना से अल्लाउद्दीन के कान भरकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित करने का विचार किया और दिल्ली जाकर उसे पद्मिनी के सोंदर्य के बारे में बताया और राजा को उकसाया की ऐसे सौन्दर्य की देवी को तो आपके राज दरबार का हिस्सा होना चाहिए

 

तो खिलजी चितोड़गढ़ पर चढाई कर देता है रावल रतनसिंह और खिलजी के बीच करीब ६ महीने युद्ध चलता है और मुगल सेना निराश होने लगती है तो खिलजी राजा के पास प्रस्ताव लेकर जाता है की तुम अपनी पत्नी को केवल कांच में दिखा दो तो भी हम यहाँ से चले जायेंगे और राजा यह शर्त स्वीकार कर लेता है और योजना बनती है की महल में काच लगाया जाए जहाँ से खिलजी दूर से रानी को देखे, रानी को देखकर खिलजी मोहित हो जाता है, चितोड़ से प्रस्थान का कार्यक्रम बनता है रतनसिंह द्वार पर छोड़ने आता है, जहाँ से धोखे से उसे बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया जाता है

 

दिल्ली ले जाकर खिलजी सुचना भेजता है की यदि रानी पद्मिनी को हमें दे दिया जाए तो हम रतनसिंह को छोड़ देंगे तो रानी एक योजना बनाती है जिसमें ७०० पालकियों में सैनिकों को दासियों के वेश में लेकर जाती है और खिलजी को कहाँ जाता है की वह आ रही है और युक्ति लगाकर राजा को वहां से भगाकर पुनः चितोड़ ले आते है

 

जिससे खिलजी क्रोधित होकर पुनः चितोड़ पर आक्रमण करता है जहाँ रतनसिंह शहीद हो जाते है और रानी पद्मिनी कई रानियों दासियों के साथ जोहर कर लेती है

जिसकी सुचना पाकर खिलजी को आत्मग्लानि होती है और वह निराश होकर दिल्ली लोट जाता है

(“चितोड की ज्वाला रानी पद्मिनी : दामोदरलाल गर्ग” से कुछ भाग)

 

यह बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहानी को यहाँ बताया है

 

जायसी ने तो इस काव्य में प्रेम प्रसंग का इतना पुट दिया है की कही से राजपूती शान, मर्यादा, रीतिरिवाज, वीरता के दर्शन नहीं होते |

“पद्मावत कथा की समाप्ति में जायसी ने इस सारी कथा को एक रूपक बतलाया है”

(उदयपुर राज्य का इतिहास पृष्ठ १७४)

बाद के लेखकों ने भी इसे प्रमाणिक मानकर अपनी लेखनी को गति दी है और उस पर कुछ कुछ घालमेल कर अपने अपने काव्य लिख दिए है

पाठकों को इस काव्य को राजपूती मान मर्यादा उनके जीवन को ध्यान में रखकर इसे पढ़कर निर्णय लेना चाहिए की इस कवि ने रानी पद्मिनी के जोहर राजपूती शान के साथ कितना खिलवाड़ किया

राजपूती शान क्या रही है इस पद्य को पढ़कर समझा जा सकता है

“चितोड़  चम्पक  ही  रहा  यद्यपि  यवन  अली  हो  गये,

धर्मार्थ  हल्दीघाट  में  कितने  सुभट  बली  हो  गये !

“कुल  मान  जब  तक  प्राण  तब  तक,  यह  नहीं  तो  वह  नहीं”,

मेवाड़  भर  में  वक्तृताए  गुँजती  ऐसी  रही ||

राजस्थान की मिटटी में जन्में रक्त की ज्वाला देखो

“विख्यात  वे  जौहर  यहाँ  के  आज  भी  है  लोक  में,

हम  मग्न  है  उन  पद्मिनी-सी  देवियों  के  शोक  में !

आर्य-स्त्रियाँ  निज  धर्म  पर  मरती  हुई  डरती  नहीं,

साद्यंत  सर्व  सतीत्व-शिक्षा  विश्व  में  मिलती  नहीं ||”

 

“पद्मावत” काव्य को पढ़कर और रतनसिंह के कार्यकाल के समय को देखा जाए तो यह पूरा काव्य झूठा और बेबुनियाद लगता है

 

जो प्रमाण मिलते है जो शिलालेख मिले है उसके अनुसार रतनसिंह का कार्यकाल १ साल के करीब रहा है

(उदयपुर राज्य का इतिहास भाग १, पृष्ठ संख्या १८७)

अब यह विचारणीय है की इस १ वर्ष में उक्त काव्य की घटनाए कैसे घटित हुई होगी

१. जैसे रतनसिंह का राजतिलक हुआ होगा, राजकाज सम्भाला फिर कुछ समय बाद तोते का मिलना, फिर सिंहल देश जाने की योजना बनाना, सिंहलदेश जाने का समय और वहां जाकर १२ वर्ष साधू के वेश में रहना, फिर पुनः चितोड़ आना, फिर राघव का आना, उसे निकाला जाना और उसका दिल्ली जाकर कई महीनों बाद खिलजी से मिलना, खिलजी का चितोड़ पर ६ महीने तक आक्रमण करना फिर रावल को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाना जहाँ से पुनः छुड़ाकर लाना उसके बाद पुनः युद्ध होना फिर जोहर होना

इतने सारे कार्य में कितने वर्ष लगे होंगे और उन सबके पश्चात रतनसिंह का केवल १ वर्ष का कार्यकाल सिद्ध होना प्रमाण के लिए पर्याप्त है की जायसी का काव्य कपोल कल्पित है

२. यदि मान लिया जाए की रावल का कार्यकाल अधिक रहा होगा तो एक राजा का १२ वर्ष तक साधू के वेश में रहना अमान्य है और राजपुताना तो विश्व प्रसिद्ध रहा है फिर यदि रावल स्वयं जाकर राजा गन्धर्वसेन से उनकी पुत्री का हाथ मांगते तो उन्हें स्वीकार अवश्य होता इसमें कोई संशय नहीं

 

३. जो कार्यकाल रावल रतनसिंह का पाया जाता है उस समय सिंहल देश में गन्धर्वसेन नाम का कोई राजा नहीं था एक अन्य जगह पद्मिनी के पिता का नाम हम्मीर शंख बताया है इस नाम का राजा भी उस समय सिंहल देश में नहीं था उस समय राजा कीर्तिनिश्शंकदेव पराक्रमबाहू (चतुर्थ) था |

(उदयपुर राज्य का इतिहास भाग १, पृष्ठ संख्या १८७)

४. उसके बाद राघव की सहायता स्वयं रानी के हाथों से होना भी संदेह उत्पन्न करता है क्यूंकि राजपूती मर्यादा इस बात की आज्ञा नहीं देती की घर की बहन बेटियां किसी गैर मर्द को मिले बात करें या किसी प्रकार का कोई दान या भिक्षा दे, राजपूती क्या जन समान्य में भी जो अच्छे घराने के लोग है वे भी इसकी आज्ञा नहीं देते

 

५. अपनी पत्नी के प्रदर्शन की शर्त स्वीकार करना किसी भी राजपूत की मर्यादा के विपरीत है जहाँ एक और राजपूती इतिहास वीरता से भरा पड़ा है, सब प्रकार से साधन सम्पन्न शक्तिशाली राजा के होते ऐसी बात को स्वीकार करना बिलकुल राजपूती मान मर्यादा के विपरीत है, एक सामान्य मनुष्य भी अपनी पत्नी को लेकर ऐसी शर्त स्वीकार नहीं करेगा

 

६. सिंहल देश में रावल रतनसिंह का पद्मिनी को देखकर मूर्छित हो जाना भी गलत लगता है, यह तो उस काल की बात है जब राजपूती रक्त वीरता का पर्याय था उस समय राजा का मूर्छित होना हास्यास्पद है जबकि आजकल के लड़के तो किसी सुन्दरी को देखकर भी मूर्छित न हो |

७. चूँकि राजा रतनसिंह का कार्यकाल १ वर्ष का ही रहा और इतने से कार्यकाल में उसका विवाह होना और ६ से ८ माह का युद्ध होना उसके अनुसार रानी पद्मिनी का दिल्ली जाकर राजा को छुड़ाना भी कल्पना मात्र ही है, अनुमान है की इस कार्यकाल में अलाउद्दीन ने चितोड़ पर आक्रमण किया युद्ध ६ माह के लगभग चला और इस युद्ध में राजा रतनसिंह इस लड़ाई में लक्ष्मणसिंह सहित कई सामंतों के साथ मारा गया, उसकी रानी पद्मिनी ने कई रानियों के साथ जौहर किया

(उदयपुर राज्य का इतिहास भाग १ पृष्ठ १९१)

८. रानी पद्मिनी को लेखक सिंहल देश का बताते है और उस काल में जिस राजा का नाम लिया जाता है उस समय में उस नाम के किसी भी राजा का कोई इतिहास नहीं मिलता और राजा रतनसिंह के इतने से छोटे से कार्यकाल में उसका सिंहलदेश जाना वहां साधू का वेश धारण करना यह सब कल्पना ही है इसमें सच्चाई लेशमात्र भी नहीं |

वस्तुतः रानी पद्मिनी पंगल, पिंगल अथवा पूंगलगढ़ की रहने वाली थी जो वर्तमान में बीकानेर के अंतर्गत आता है | ढोला-मारू लोक गाथा की नायिका भी इसी गढ़ की रहने वाली थी | राजस्थानी लोकगीतों से भी प्रमाणित होता है की रानी पद्मिनी पंगल (पूंगलगढ़) की रहने वाली थी- देखे:-

 

“पगि पगि पांगी पन्थ सिर ऊपरि अम्बर छांह |

पावस प्रगटऊ पद्मिनी, कह उत पंगल जाहं ||”

इसी प्रकार इसके पिता और पति के नामों में भ्रम का संचार हुआ है जबकि पिता का नाम रावल पूण्यपाल एवं माता का नाम जामकंवर था | पति का नाम रावल रतनसिंह था |

(चितोड़ की ज्वाला “रानी पद्मिनी” {रानी पद्मिनी की एतिहासिकता और ख्यातिप्राप्त जौहर} पृष्ठ ५१)

 

सार यही है की रानी पद्मिनी को लेकर जो इतिहास “पद्मावत” उपलब्ध है वह सर्वदा अमान्य है क्यूंकि उसमें लिखी कई बातों के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसमें जो समय गणना है, जो जो भौगौलिक स्थिति दर्शाई गई है, जो जो घटनाए दर्शाई गई है वे मूल इतिहास से बिलकुल नहीं जुडती/विपरीत है

 

रानी पद्मिनी के इतिहास और भौगौलिक स्थितियों को देखकर, उदयपुर राज्य के इतिहास को समझकर, राजाओं के काल को देखकर यही प्रतीत होता है की

रानी पद्मिनी रावल रतनसिंह की पत्नी थी, रावल का कार्यकाल १ वर्ष रहा उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने चितोड़ पर आक्रमण किया यह एक बार ही किया गया था और ६ माह के युद्ध में रावल रतनसिंह मारे गये और रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व की रक्षा में कई रानियों और दासियों के साथ जौहर कर लिया

इसके अतिरिक्त जो घटनाए जैसे

७०० डोलियाँ लेकर जाना

राघव चेतन द्वारा मुखबरी करना

रावल द्वारा रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाना

धोखे से रावल को कैद कर दिल्ली ले जाना

सिंहल देश जाकर १२ वर्ष साधू के वेश में रावल का रहना

और इसके अतिरिक्त कई तथ्य केवल कल्पना मात्र है इनका कोई प्रमाण आज तक नही मिलता
इन सब तथ्यों को पढ़कर मेरा भंसाली से विरोध यही है की जिस इतिहास को प्रमाणिक नहीं माना गया है उसे उपयोग में लेकर फिल्म बनाकर उसे प्रदर्शित करना इतिहास प्रदुषण है जो मान्य नहीं है,

ऐसी अभिनेत्रियों को रानी पद्मिनी के किरदार में प्रदर्शित करना जिनका स्वयं का चरित्र निम्न स्तर का हो

जिस वर्ग पर फिल्म बनाई जा रही है उससे चर्चा न करना, उनसे विचार विमर्श किये बिना उनके इतिहास से छेड़छाड़ करना

उनके विरोध के पश्चात उसमें बदलाव न करना और उसे प्रदर्शित करने पर अड़े रहना

यह सब विरोध के प्रमुख कारण है परन्तु एक तथ्य यह भी है की फिल्म के मुफ्त प्रमोशन के लिए भी हो सकता है यह भंसाली का कोई एजेंडा हो

यह सब गर्त में छुपा है इस पर पूरी प्रतिक्रिया फिल्म की कहानी पता चलने के बाद ही दी जा सकती है इससे आगे यह कहना की यह फिल्म न देखने जाए या जाए यह पाठकों की बुद्धि पर छोड़ दिया जाना ज्यादा उचित है

 

इति शम

नमस्ते

वाह! प्यारे वीर पं. लेखराम: पं. त्रिलोकचन्द्र जी ‘अमर’ शास्त्री

(विशेष टिप्पणी:- ७२ वर्ष पूर्व पं. त्रिलोकचन्द जी शास्त्री रचित यह सुन्दर गीत आर्य मुसाफिर के विशेषाङ्क में छपा था। पूज्य पण्डित जी सात भाषाओं के विद्वान्, तीन भाषाओं के सिद्धहस्त लेखक तथा कवि थे। सर्वाधिक पत्रों के सम्पादक रहे। तीन आर्यपत्रकारों १. स्वामी दर्शनानन्द जी, २. पं. त्रिलोकचन्द्र जी, एवं ३. पं. भारतेन्द्रनाथ पर आर्यसमाज को बहुत अभिमान है। आपने उर्दू-हिन्दी में कविता लिखनी क्यों छोड़ दी? यह कभी बताया नहीं। जीवन के अन्तिम वर्षों में केवल संस्कृत में ही काव्य रचना करते थे। पं. लेखराम जी पर उनकी यह ऐतिहासिक रचना, यह अमर गीत पाठकों को सादर भेंट है-‘जिज्ञासु’)

रौदाय तालीम पं. लेखराम।

लायके ताज़ीम पं. लेखराम।।

अज़मते लासानी ज़ाहिर दर जहाँ।

दौर अज़ त$फसीर पण्डित लेखराम।।

उल$फते तसदीके वेद पाक थी।

मखज़ने त$फसीर पण्डित लेखराम।।

दूर की सारी बतालत कु$फ्र की।

असद-तक$फीर पण्डित लेखराम।।

अय मुबल्लि$ग मु$फस्सिर वेद के।

माहिरे तहरीर पण्डित लेखराम।।

ज़ुल्मे ज़ालिम झेलकर भी उ$फ न की।

वाह! प्यारे वीर पं. लेखराम।।

र$फ्ता र$फ्ता वेद के कायल हुए।

सुन तेरी तकरीर पण्डित लेखराम।।

अबद तक कायम रहेगा नामे तू।

तू ‘अमर’ अय वीर पण्डित लेखराम।।

– पं. त्रिलोकचन्द्र जी ‘अमर’ शास्त्री

लेखराम नगर (कादियाँ), पंजाब।

लव जिहाद कारण : निवारण

कल तक सनातनी परिवार में चहकती हुई बच्ची जो आध्यात्म में डूबी रहती थी, परिवार जिसे पलकों पर बिठाए रखता था,  लड़की के अच्छे भविष्य के लिए उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी न ही उसकी इच्छाओं का कभी हनन किया गया हो, जिसके बचपन से लेकर जीवन पर्यन्त तक के स्वप्न माता पिता ने देखे हो

और

एक दिन वह आपके घर से यह कहकर चली जाए की में अपनी इच्छा से एक मुस्लिम लड़के से विवाह कर लिया है और मेने इस्लाम कबुल कर लिया है और अब में अपने पति के संग रहने जा रही हूँ, सोचिये वह पल आपके लिए कितना हृदय विदारक होगा

ऐसी घटनाए आजकल रोजाना हो रही है रोजाना ५ १० १५ बच्चियों को बहला फुसलाकर प्यार के जाल में फसाकर धर्मान्तारण करवाया जाता है

ऐसी ही राजस्थान के जोधपुर शहर में लव जिहाद की एक घटना आजकल सुर्ख़ियों में है, सिंघवी परिवार की लडकी “पायल” उर्फ़ आरिफा ने इस्लाम कबूल कर एक मुसलमान से विवाह कर लिया

परिवार ने भरसक प्रयास किया जिससे लड़की को पुनः घर वापसी कर परिवार में लाया जा सके परन्तु लड़की ने पति के साथ जाने की इच्छा जताई और न्यायाधीश ने उसे स्वतंत्र कर दिया

इस घटना ने शहर के कई परिवारों को हिला कर रख दिया शांत सा रहने वाला जोधपुर शहर आजकल बैचेन सा है और कारण है यह लव जिहाद

अपने मासूक की बाहों में लड़कियां अपने माँ बाप की सारी परवरिश उनका लाड प्यार किनारे कर देती है !

 

क्या यह सब कुछ अचानक हो जाता है ?
नहीं !! यह सब एक षड्यंत्र के तहत होता है इस बच्ची की कहानी स्पष्ट ही इस षड्यंत्र को खोलकर रख देगी

 

एक सम्पन्न सुखी परिवार की बच्ची थी पायल जिसके सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी गई आध्यात्म से जुडी हुई बच्ची थी

कुछ चीजे है जो उसके लिए घातक बनी जैसे घर वालों और बच्ची का साईं बाबा का भक्त होना, साईं बाबा के लगभग सभी भक्त सेक्युलर होते है जिन्हें हिन्दू मुस्लिम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दीखता यहाँ तक की साईं का दीन इस्लाम ही उसे समस्त मत मतान्तरों से श्रेष्ठ लगने लगता है, क्यूंकि साईं बाबा को प्रदर्शित ही ऐसे रूप में किया गया है -जैसे हर समय सबका मालिक एक है और उसे अल्लाह बताना, हर समय उसका मस्जिद में रहना दिखाना आदि अनेक ऐसी बाते है जो उनके भक्तों में एक प्रकार की कम्युनिष्ट भावना को जन्म देती है जो उसे इस्लाम की और घकेलने में सहायक बनती है

 

मुसलमान इसका पूरा फायदा उठाते है, इसके साथ यह भी ज्ञात हुआ की यह बच्ची जिस “फैज” के जाल में फसी है यह उसके साथ कई वर्ष पढ़ चुकी है, यहाँ परिवार की गलती यह है की कभी बच्ची के बारे में ध्यान नहीं देना की वह किसके साथ उठती बैठती है किसके साथ खेलती है बाते करती है उसकी दिनचर्या क्या है

इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने का परिणाम भी यही होता है जो हम सभी को देखने को मिल रहा है

 

परिवार वालों को पहले संदेह भी हुआ था की लड़की का ऐसा कोई मित्र है जो मुस्लिम है परन्तु उस और पूरा ध्यान नहीं देना उनकी सबसे बड़ी गलती बनी

फिर परिवार को समय नहीं देना जैसे भाई व्यापार में और पिता अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे जिससे बच्ची पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया

 

मुस्लिम लड़के हमेशा ऐसे ही लड़कियों को निशाना बनाते है जो सम्पन्न परिवार से हो और जिनके परिवार में बच्चों को संस्कार और परिवरिश में नहीं पाला जाता है

माता पिता का बच्चों पर ध्यान नहीं देना भी कभी कभी बच्चों के मन में हीन भावना को जन्म दे देता है जिसके चलते भी बच्चियां लव जिहाद की आसान शिकार बन जाती है

बच्चों को स्मार्ट फोन दिलाना आज फैशन बन चूका है इसके चलते भी बच्चे हाथ से निकल रहे है

जरूरत है थोड़ी सी समझदारी और सतर्कता की यदि माता पिता बच्चों की दिनचर्या उनके साथी संगियों का पूरा ध्यान दें

स्मार्ट फोन में ट्रेस करने के सॉफ्टवेर आदि का उपयोग कर बच्चों पर नजर रखे

बच्चों को छुट एक सीमा तक ही दें

बच्ची के ऐसे कृत्य करने के पीछे लगभग माता पिता की लापरवाही ही है और यह उनकी गलती की वजह से ही है आजकल माता पिता अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं देते

सत्यार्थ प्रकाश जैसी पुस्तकें पढने नहीं देते न ही घर में रखते है, वीर वीरांगनाओं के पराक्रम पर लिखी पुस्तकें घर में नहीं रखते उन्हें किसी महापुरुष को अपना आदर्श बनाने को प्रोत्साहित नहीं करते

 

इस अभाव में आदर्श बनाते भी है तो किन्हें इन नट कलाकारों को जो स्वयं अपने शरीर को पल पल बेचते है इन भांडों को जो रात को अलग पति दिन को अलग पति बनाते है

 

फिर जब बच्चे हाथ से निकल जाते है तो आर्य समाज जैसे संगठन याद आता है जब इन्हें आर्य समाज धर्म की बात सुनाने को प्रयास करता है तो यह इन्हें बुड्ढो का काम लगता है कभी बच्चों को अपने दादा दादी के साथ धर्म शिक्षा लेने नहीं भेजते न विद्वानों को घर आमंत्रित करते है

जाते भी है तो चटनी वाले बाबाओं के पास जहाँ ठगे जाते है और विद्वानों को बदनाम करते है

जोधपुर के इस केस में बच्ची फैज नाम के लडके के जाल में फसी जो मुस्लिम तेली परिवार से सम्बन्ध रखता है परिवार अधिक सम्पन्न नहीं है ३ भाई और एक बहन है जिसका तलाक हो चुका है और वह भी अपने माँ बाप के साथ ही रह रही है, लड़के का कोई ख़ास करियर भी नहीं है, घड़ीसाज का कार्य करता है किसी दूकान पर, इसके अतिरिक्त दोनों भाई भी कोई कार्य नही करते

परिवार को जब लड़की के मुस्लिम लड़के के साथ भागने की सुचना मिली तो परिवार ने रिपोट दर्ज कराई और पता चला की लडकी ने ऐसा कृत्य कर लिया है, परिवार ने बच्ची को बहला फुसलाकर भगाने, उसका माइंडवाश करने, जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगाये

 

कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे ३ ४ दिन के लिए नारी निकेतन में भेजा दिया, परिवार ने बहुत प्रयास किये की लड़की को कैसे भी करके समझा बुझा कर घर लाया जाए

परन्तु सफल न हो पाए

अगली सुनवाई में लड़की ने अपने ससुराल जाने इच्छा जताई जिस पर कोर्ट ने उसे स्वतंत्र कर दिया

यह सब एकाएक नहीं हुआ, इसके लिए कई सालों से जाल बुना हुआ था, मुसलमानों में बहुपत्नी रखने की स्वतन्त्रता है उसी का फायदा मुसलमान यह उठाते है की शादीशुदा होने के बावजूद भी वे हिन्दू लड़कियों पर जाल बिछाते है

आवश्यकता है आज जागरूकता की आज सिंघवी परिवार की बच्ची गई है, कल गोयल की, परसों कुमावत की, अगले दिन राजपुरोहित की जायेगी परन्तु इसकी हानि सारा हिन्दू समाज भुगतेगा

गजवा ए हिन्द के मिशन में आपकी यही बच्चियां इनका साथ बटायेगी इनके लिए बच्चे पैदा करेगी उन्हें आपके सारे रीती रिवाजों और पाखंडों से अवगत कराएगी जिससे इनके बच्चे भी लव जिहाद में आसानी से सफल हो पाए

आज जिनकी बच्चियां, बहने, भतीजी, आदि है उन्हें सतर्क रहने की उनका पूर्ण ध्यान रखने की जरूरत है

ऐसी स्कूलों में न पढाये जहाँ लड़के लड़कियों को सम्मिलित पढाया जाता है, लडकियों को बाहर अकेले न भेजे अधिक जरूरत हो तो समय निर्धारित करे की इतने समय में घर वापस आना है, घर पर आने के बाद भी उसकी गतिविधियों पर ध्यान दें उसकी दिनचर्या के हर बदलाव के प्रति सतर्क रहे

 

उसकी सहेलियों के चरित्र और परिवारों की जानकारी भी रखे कई बार इनसे भी धोखा मिल जाता है मुस्लिम सहेलियाँ हिन्दू लड़कियों को आसानी से फसा लेती है

 

बच्चों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार रखे

 

और जब भी हल्की सी भनक पड़े की बच्ची की गतिविधियाँ संदिग्ध है तो पूरी जानकारी हासिल करने का प्रयास करें

ऐसी परिस्थितियाँ पैदा न करे की बच्ची अपने आप को कैदी महसूस करने लगे और केवल बच्चियों पर ही नहीं बच्चों पर भी पूरा ध्यान दें यह कभी अपने व्यवहार में न लाये जिससे आपके प्यार में लड़का लड़की के लिए भेद जैसी बात सामने आये, बच्चों में कभी भेद न करें हर सुख सुविधा सभी को बराबर मिले इसका पूर्ण ध्यान दें

यह बिलकुल नहीं कह रहे की लड़के कभी गलती नहीं करते गलतियाँ बच्चे करते ही है इसलिए किसी भी अप्रिय घटना घटने से अच्छा है की आप सतर्क रहे बच्चों पर पूरी निगरानी रखे

आजकल ऐसी एप्लीकेशन आती है जिससे बच्चों की सोशल गतिविधियों की पूरी जानकारी आपको मिल सकती है उनका उपयोग लें

किसी एक्सपर्ट से सलाह लें !!

 

लव जिहाद केरल में नहीं जोधपुर में नहीं हर जगह पहुँच चूका है अतः इसे पढ़कर यह कहकर लापरवाह न बन जाए की अरे फलाना लड़की थी ही ऐसी हमारी बच्चियां तो संस्कारी है, क्यूंकि यह एक आग है जो कब आपके घर को राख कर देगी आपको स्वयम पता नहीं चलेगा और कल को आपका परिवार भी उन परिवारों की सूचि में हो और लोग ऐसे ही ताने कसे जैसे आप कस रहे है इससे अच्छा है सतर्क हो जाए

 

धन्यवाद

 

नमस्ते