വൈദിക ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് 2015-16 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു ADMISSION STARTED FOR VEDIC MISSIONARY SCHOOL IN KERALA FOR YEAR 2015-16

Gurukul Admission Notification

One thought on “വൈദിക ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് 2015-16 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു ADMISSION STARTED FOR VEDIC MISSIONARY SCHOOL IN KERALA FOR YEAR 2015-16”

 1. नमस्ते जी। कृपया प्रवेश के लिए आवश्यक जानकारी दे।
  हम एक वैरागी प्रवेश के इच्छुक है। व प्रारम्भ सइ ही ऋषि दयानन्द के पथानुगामि।
  उम्र 27
  जाति उपाध्याय
  मूल पैतृक स्थान मुज़फ्फर नगर उ.प्र.
  वर्तमान में सोजत सिटी राजस्थान में मलिन बस्ती में बच्चों को शिक्षित कर रहे है निशुल्क।
  प्रतिउत्तर का आभारी रहूँगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *